DIGITALNI MARKETING web stranica

Digitalni marketing je izrazito koristan ako web stranice nisu optimizirane ili je zbog visoke koncentracije konkurencije na ciljanim ključnim riječima teško postići visoki rang na rezultatima pretraživanja. Najveća prednost ovog oblika oglašavanja je ta da možete precizno odrediti željene ciljne skupine što uvelike snizuje cijenu internet oglašavanja.

Digitalni marketing je neophodan svakoj organizaciji, tvrtki ili web stranici. Bez marketinga gotovo je nemoguće pristupiti tržištu te se pozicionirati na istom. Kako bi se pratio razvoj marketinga, potrebno je izjednačavanje marketinga s prodajom, odvojeno planiranje te prodaja proizvoda umjesto razumijevanja i udovoljavanja stvarnim potrebama kupaca, naglasiti pridobivanje kupaca, a ne brigu o njima, nastojati zaraditi na svakoj transakciji te odrediti cijene temeljene na povećanju troškova.

Digitalni marketing je znanost i umjetnost istraživanja, stvaranja i dostavljanja vrijednosti kako bi se zadovoljile potrebe ciljanog tržišta i postigao profit. Marketing prepoznaje neispunjene potrebe i želje. Definira, mjeri i kvantificira veličinu neovisnog tržišta i potencijala profita.

digitalni marketing

digitalni marketing

Digitalni marketing, analiza tržišta i konkurencije nudi nam odgovore na neka pitanja:

  • Gdje su i što rade moji kupci na Internetu?
  • Kako posložiti najbolju kombinaciju oglašivačkih mreža na Internetu?
  • Google AdWords – kako uz minimalni budžet postići najveći broj posjeta?
  • Na koji način se oglašavati na društvenim mrežama?
  • Kako i uz pomoć kojih alata voditi učinkovite newsletter kampanje?
  • Google AdSense – kako zarađivati putem ove popularne mreže?
  • Kako koristiti društvene mreže poput FacebookaTwitteraYouTube-a i sl. za postizanje marketinških ciljeva?
  • Kako kreirati sadržaj na koji će korisnici reagirati, pratiti ga i dijeliti dalje?
  • Kako ostvariti interakciju s korisnicima (i mjerljive rezultate), a ne samo prisutnost na društvenim mrežama?

KONTAKTIRAJTE NAS

=

OVOGODIŠNJE SEO SMJERNICE

Definirajte svoje ključne riječi

Ovo je jedan od rijetkih starih SEO čimbenika koji će nastaviti funkcionirati. Ključne riječi možda su izgubile na značaju jer je Google promijenio pravila, ali one su i dalje sastavni dio vaše strategije. Ne trebate ih više masovno ubacivati, ali svakako ih koristite. Neka se istraživanje ključnih riječi i odluka u kojoj mjeri ćete ih koristiti temelje na tome koliko jaku konkurenciju imate i koliko povećanje posjeta očekujete.

Mobitel, mobitel, mobitel

To vrijedi i za SEO i za marketing. Po prvi put rezultati istraživanja pokazuju da su mobilne pretrage nadmašile desktop pretraživanja. Google je već implementirao Mobilegeddon tako da ćete u ovom trenutku morati poduzeti sljedeća dva koraka.

Prvo, vaše web stranice moraju biti prilagođene mobilnim uređajima (ako već nisu). Na sreću, većina novih tema to ima ugrađeno tako da s tim ne bi trebalo biti problema.

Drugo, trebate komunicirati s mobilnim korisnicima. To znači da trebate skratiti svoje sadržaje pa zbog toga zaboravite opširne stranice.